Đường băng T-shirt. Nữ.
Đường băng T-shirt. Nữ.
Đường băng T-shirt. Nữ.
Đường băng T-shirt. Nữ.

Đường băng T-shirt. Nữ.

Size S. Female. T-shirt. Runway. NRK1987.

Đặc điểm

100 Bông%

Đất nước của thiết kế và sản xuất: Nga

Màu: Trắng

Những

NFC hiệu bên trong keeper băng tích hợp vào các thương hiệu thẻ cho phép truy cập để tham gia trong các bản vẽ của quà tặng từ NRK1987. Đó là mỗi người mẫu của các thương hiệu

Mô tả

Các linh hoạt cơ bản, T-shirt được một động lực mạnh mẽ, giọng nhờ sự tương phản hình ảnh của buộc với dòng chữ", da Đen, dòng là cho cất". Bất kỳ đen sọc có thể biến thành một đường băng. Điều chính yếu là không để chờ đợi, nhưng phải hành động!

Chúng tôi sử dụng bánh, Để cải thiện trang web và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.