Tôi Là T-shirt độc Đáo. Nữ.
Tôi Là T-shirt độc Đáo. Nữ.
Tôi Là T-shirt độc Đáo. Nữ.
Tôi Là T-shirt độc Đáo. Nữ.

Tôi Là T-shirt độc Đáo. Nữ.

Size XS. Female. T-shirt. I’m Unique. NRK1987.

Đặc điểm

100 Bông%

Màu Đen

Thương hiệu xương cá băng bên trong.

Các NFC tích hợp vào các thương thẻ cho phép truy cập để tham gia trong các bản vẽ của quà tặng từ NRK1987. Đó là mỗi người mẫu của các thương hiệu

Mô tả

Không có hai người trên trái Đất đều giống nhau. Như nó là không thể lặp lại những mô hình của những mảng màu sơn giọt. T-shirt được vẽ bằng tay của nhà thiết kế, và ngay cả tác giả sẽ không bao giờ có thể làm một bản sao chính xác của in này. Chủ sở hữu của một T-shirt có thể tự hào mang dòng chữ "tôi" duy nhất trên ngực của mình»

Chúng tôi sử dụng bánh, Để cải thiện trang web và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.