Scan To Win

Уважаемые клиенты!

По техническим причинам проведение розыгрышей временно приостановлено.

В скором времени мы представим Вам новую версию сайта NRK87., и Вы снова сможете участвовать в розыгрышах!

Mỗi tháng, máy tính, sẽ chọn ngẫu nhiên, một người chiến thắng trong những thương hiệu của khách hàng.

Tăng cơ hội chiến thắng bởi mua thêm những thứ và sử dụng nhiều hơn số kiểm tra.

1. Đăng ký

2. Hãy điền số đơn hàng của bạn

3. Tạo số thành viên

Chúng tôi sử dụng bánh
Để cải thiện trang web và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.