Có lẽ là điểm đến của bạn trên một hành tinh khác.

Nộp đơn, và chúng tôi sẽ đưa bạn trong danh sách của ứng cử viên cho nhiệm vụ của chúng tôi tới sao Hỏa.

NRK87. tập hợp một cuộc thám hiểm của các đại diện sáng giá nhất của nhân loại để chinh phục màu Đỏ Hành tinh.

Chúng tôi mời những người được sử dụng để suy nghĩ trên một quy mô vũ trụ và đang háo hức muốn khám phá thế giới mới và cơ hội.

Để trở thành một phần của đội giải quyết các vấn đề của ngày mai, nộp đơn và tham gia với chúng tôi.

Từ đây bắt đầu một kỷ nguyên mới của nhân loại.

Chúng tôi sử dụng bánh
Để cải thiện trang web và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.